9 επί 3 σαλόνι κουζίνα, δύο υπνοδωμάτια, λουτροκαμπινέ, δύο πόρτες εισόδου. Σε πολύ καλή κατάσταση! Πληροφορίες μόνο στο 210 5547988


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Μετά από πολύχρονη πείρα στις εισαγόμενες τροχοβίλες η εταιρία μας τα τελευταία χρόνια δραστηριοποιείται στην κατασκευή τροχοβιλών, έχοντας εκμυήσει τις ανάγκες της ελληνικής οικογένειας μέσα από το τεράστιο πελατολόγιο της, προσφέροντας την τροχοβίλα καινούρια με όλα τα απαραίτητα, και δικαίωμα σχεδιασμού από τον ιδιοκτήτη. 

Τα υλικά κατασκευής προέρχονται από ΕΛΛΗΝΙΚΑ εργοστάσια με αποτέλεσμα να επιδρούν κατάλληλα στις δικές μας κλιματολογικές & οικονομικές συνθήκες. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------